Potten med milliarder til eldresatsing er slunken. Etter påtrykk fra fylkesmannen er byrådet i Bergen i ferd med å vedta en prioriteringsliste for de sykehjemsutbyggingene og ombyggingene som fortsatt venter på tilskudd.

Til og med Røde Kors?

— Når vi først må prioritere, har vi valgt å sette nybygg først i køen. Det handler om å skaffe flere sykehjemsplasser. Pluss at de nye sykehjemmene gir oss et sted å flytte beboere til mens sykehjemmet de bor på blir bygget om, sier byråd for helse og sosial Helen Nordeide Fløisand (KrF) til Bergens Tidende.

— Hvor langt ned på listen regner dere med å få tilskudd når årets fordeling blir gjort?

— Vi mener det er realistisk å få med Bergen Røde Kors sykehjem, sier Helen Nordeide Fløisand. Øverst på listen står et nytt 60 sengers sykehjem på Fantoft. Deretter følger sykehjemsutbygging i Fyllingsdalen.

Nybygg i Løvåsen

Men byrådet legger vekk tanken om å ruste opp den snart 30 år gamle Fyllingsdalen sykehjem til en moderne ensengsinstitusjon.

Byrådet vil i stedet bygge et nytt 105 sengers sykehjem i Løvåsen. Fyllingsdalen sykehjem ender da som akutt- og kortidssykehjem for hele byen, muligens som erstatning for Florida sykehjem. Styrer Britt Hysing-Dahl ved Bergen Røde Kors sykehjem liker dårlig å høre at sykehjemmet står sist blant de som byrådet regner med å få penger til i denne omgang.

Likevel er hun optimist.

— Vi har fått positive signaler både fra fylkesmann og Husbanken. Jeg føler meg ganske sikker på at dette endelig skal skje, sier hun.

Uvisst når

For Domkirkehjemmet, ombyggingen av Ladegården, Nykirken og Solhaug Eldresenter A/S er situasjonen mer uviss. Når årets fordeling er gjort, er det slutt på eldresatsingen. Byråden setter sin lit til at regjeringen i den varslede stortingsmeldingen setter «et verdig punktum» for eldresatsingen.

— Jeg kan ikke forstå annet enn at regjeringen må bevilge mer penger slike at disse og andre planlagte byggeprosjekter rundt om i landet kan gjennomføres, sier Fløisand.

Bryter med Hatlestad

For Hatlestad Eldresenter er det derimot definitivt negativt, slik byrådet ser det. Etter oppfordring fra bystyret har det privateide eldresenteret planlagt og søkt om tilskudd til et sykehjem med 96 plasser.

Byrådet kommer til å foreslå at kommunen ikke inngår avtale om kjøp av disse 96 plassene. Fløisand vil ikke begrunne dette, før byrådet er klar til å gjøre et formelt vedtak om saken.

— Hva hvis bystyret vil det annerledes?

— Da må andre sykehjemsutbygginger vike plass, understreker Fløisand.

Styreformann Jan Oehldick i Hatlestad Eldresenter var ikke informert om byrådets holdning før BT fortalte ham det i går. Oehldick var tydelig overrasket.

— Hvis ikke vi får en avtale med Bergen kommune blir det ikke noe av denne utbyggingen. Men jeg har tillit til at politikerne vil sørge for en løsning, sier styreformannen. Bystyret skal behandle sykehjemslisten før endelig vedtak er gjort.

TOMME SYKEHJEMSROM: Domkirkehjemmet har tømt åtte sykehjemsrom og klargjort for ombygging. Styreleder Veslemøy Omenaas og styrer Benedicte Solheimsnes er skuffet over byrådets nedprioritering
FOTO: EIRIK BREKKE