Nei da, han er ikke det! Det virker som om man her i Bergen bare tenker på Bryggen som reisemål for vår vakre by. Med et innsnevret syn blir Bergen fremmet i buen rundt Bryggen og Vågen. Er ikke Bergen mer enn dette? Jeg syntes at nå må vår kjære reiselivsdirektør begynne å gjøre jobben sin, nemlig å fremme Bergen som et reisemål for utlendinger. Vi kan ikke bare seile på bølgen «Gateway to the fjords». Bergen er vel mer enn som så. Vi burde ha hatt en reiselivsdirektør som helst var en utlending, en som så på Bergen med objektive øyne. Dragebåtfestival, Oktoberfest og sild i tønner er vel ikke alt hva vi har å tilby.

Nå må vi skjerpe oss, alle bergensere og ikke finne oss i alt, vi skal liksom være så patriotiske, men jeg synes vi er innsnevret.

Oppfordringen går til reiselivsdirektøren: Vær mer kreativ og slutt med dumme planer om å flytte noen gamle trebygninger enda nærmere sentrum. Gamle Bergen ligger flott der den ligger og har ikke behov for å flyttes. Bruk heller tiden på å gjøre en god jobb for turismen i Bergen ...

THOMAS ØVREBØ