Av Ove Toska, leder El & IT Forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane

Men ett klart svar er så langt kommet fram i denne debatten, og det er at forbrukerne ikke ønsker at strømprisen til norske forbrukere, det være seg bedrifter eller familier, skal være gjenstand for gambling, les markedskreftenes frie spill.

For en stor del av våre medlemmer i EL & IT Forbundet er produksjon og distribusjon vårt daglige arbeid, og vi ser veldig klart hvor «skoen trykker». Så har vi da også klart gjennom de vel 10 år energiloven har eksistert, gitt uttrykk for at dette er et feilgrep.

Å legge en så viktig del av vårt samfunns infrastruktur ut på et fritt marked og dermed ut av politisk kontroll, ser vi nå virkelig resultatene av. Og de skremmer.

Det å sikre norske husholdninger og industrien rikelig og billig tilgang på elektrisk kraft, er fra naturens side en fordel som vi ikke må skusle bort ved å la kapitalkreftene styre dette.

For det er det som her er gjort.

Gjennom energiloven og omorganisering av kraftselskapene har vi satt økonomiske hensyn foran samfunnets interesser, og da taper samfunnet. Kraftselskapene er etter at energiloven ble innført omorganisert fra forvaltningsselskap til aksjeselskap, såkalt AS-ifisering. Dermed endres selskapet fra å være et redskap som gjennom politisk styring og forvaltning skal tjene våre felles samfunnsinteresser — til kun å være et økonomisk redskap som skal tjene sine eierinteresser. Og så langt er de i hovedsak kommuner, fylkeskommuner og staten, men som aksjeselskap er de allerede klarlagt for salg til private.

Skjer dette, vil de bli solgt til utlandet, fordi det ikke er nok penger i Norge til å kjøpe disse. Det vil være en tragedie for det norske folk om så skjer. Da vil eierinntektene som i dag er viktige bidrag til skole, sykehjem og andre kommunale oppgaver, bli overført til utenlandske eiere som vel neppe er spesielt opptatt av å trygge den norske velferdsstaten.

Den norske kraftproduksjonen med sine overføringsnett og fordelingsnett, er betalt av det norske folk over strømregning og skattseddel!

Nå vil vi ha eierrett til denne gjennom at våre folkevalgte tar tilbake styringen med denne. Vi vil ikke finne oss i at våre felles ressurser skal være gullgruve for kapitalkreftene.

Offentlig eierskap som tar et overordnet ansvar for energisituasjonen, samt tar ansvar for nye investeringer, herunder oppgradering av gamle anlegg og overføringsnett, vil være viktige bidrag til å øke kraftproduksjonen i Norge. Kombinerer vi dette med å bruke alternative energikilder, vil vi for framtiden unngå å komme i denne situasjonen.

Det vil vi alle tjene på!