Jeg er virkelig rystet over våre politikere som går imot Brannvesenet v/Brannsjef Helge Eidsnes sin faglige tilråding når det gjelder brannberedskapen i Bergen. Hvis politikerne velger å legge ned Årstad Brannstasjon (ett utrykningslag = 4 mann) fjerner de folkevalgte ca. 30 % av førsteinnsatsen til brann i Bergen by. Dette betyr at det blir kun to utrykningslag (Hovedbrannstasjonen + Sandviken Brannstasjon) til å takle en eventuell førsteinnsats i sentrum distrikt. I Bergen by er det helt avgjørende å komme med et hurtig og kraftig angrep i startfasen. Dyktighet, styrke og flaks har hindret store kvartalsbranner ved flere anledninger. Bergen Brannvesen er svakt bemannet i sentrum i dag. Velger man å kutte ytterligere ned, vil dette kunne få dramatiske konsekvenser for liv og verdier. Dette blir etter min mening ren gambling med kulturbyen Bergen. Jeg vil sterkt fraråde de folkevalgte å redusere brannberedskapen i Bergen sentrum. Med litt ugunstige vindforhold vil hele kvartal raskt kunne bli til aske på kort tid.

Hvor mange Trondheims-branner skal til før våre folkevalgte skjønner alvoret?

Store konsekvenser for bydelene i Fana, Ytrebygda og Årstad.

Årstad brannstasjon ligger strategisk riktig plassert i forhold til våre to sykehus og har flest sykehjemsplasser i sitt branndistrikt. I tillegg flere viktige bedrifter og institusjoner som krever høy beredskap. Mannskapene rykker også ut til brann i store deler av Fana og Ytrebygda. En eventuell nedlegging av Årstad brannstasjon vil bety at andre stasjoner, med betydelig lengre kjøretid, blir de som skal komme våre innbyggere i søndre bydel til hjelp. Dette betyr i ytterste konsekvens at mannskaper fra Fana brannstasjon må vente med røykdykkerinnsats til støttestyrker ankommer.

Er innbyggerne i bydelene Årstad, Fana og Ytrebygda klar over eventuelle konsekvenser ved stengning av Årstad brannstasjon?

Årets budsjettforslag har med rette skapt engasjement. Det er tillyst fakkeltog og demonstrasjoner i stort omfang. Jeg kunne tenke meg å foreslå et felles fakkeltog til sentrale myndigheter som pålegger kommune — Norge oppgaver, uten å tilføre nødvendige midler til utførelse.

Nå er det på tide med et oppgjør!

Av Tore Kallekleiv, Brannmester Brigade D, Årstad Brannstasjon.