Både NVE og Elektrisitetstilsynet er bekymret over utviklingen.

— Skrekkscenariet er at vedlikeholdet blir så dårlig at det resulterer i mastehavari på linjenettet, personskader og leveringsusikkerhet på strøm. Vi er bekymret for hele den norske kraftsektoren, sier sjefingeniør Ørjan B. Steen i Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

Politietterforskning Det er Kraftjournalen som i flere uker har «fotfulgt» tilstanden i kraftforsyningen. I gårsdagens utgave roper flere nøkkelpersoner i tilsynsmyndighetene et kraftig varsku om utviklingen.

Det pågår nå også etterforskning av flere ulykker ved E-verk i Norge, blant annet to dødsulykker på mindre enn ett år.

Det er liberaliseringen av kraftmarkedet som har gitt en knalltøff konkurranse. Aktørene må spare. Da reduseres vedlikeholdet. Inntil 40 millioner spares inn på årsbasis på denne posten. Det går ut over både linjenett og selve kraftproduksjonen.

Jostedal kraftverk I en reportasje fra Jostedalen kraftverk i Sogn i siste utgave av fagbladet Energi innrømmer eieren Statkraft at de gambler på vedlikeholdet av «mindre» viktige deler av dette anlegget, som har Nord-Europas høyeste fallhøyde med 1186 meter ned til turbinen.

— Vi er villig til å ta en kalkulert risiko ved vedlikehold og om nødvendig havarere komponenter - og kraftverk - hvor økonomiske konsekvenser av stans ikke er så store, sier teknisk sjef Jan Daleng i Statkraft.

NVE har tatt signalene I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har man fått samme bekymringsfulle signaler:

— Vi ser i den nylig publiserte analysen «Beskyttelse av samfunnet» at det går i retning av dårligere vedlikehold av kraftverk, sier rådgiver Truls Sønsteby til Bergens Tidende. I Beredskapsavdelingen i NVE liker man heller ikke utviklingen: - Når man står frem og sier at man er villig til å ta risiko med vedlikehold, og havarere kraftverk, bryter man gitte konsesjonsvilkår. Sett fra myndighetenes side er dette et brudd på kontrakten med samfunnet og politikerne som har gitt konsesjonen, sier avdelingsdirektør Truls Ljøgodt i NVE til BT.

Det er Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge som har den største andelen av vannkraftverk.