Av Johan Nicolay Leganger,

markeds— og informasjonssjef Gaia Trafikk AS

Dette er fordeler som busstrafikken i Bergen ikke kan by på i særlig grad. HSD og Gaia prøver å kompensere dette med utvalgte ekspressruter, som tilbys dem som skal en lengre tur. For eksempel til Os, til Åsane, og til Nordhordland.

Disse tilbudene er blitt godt mottatt av kundene, som får et bra alternativ til bilen. Avgangstidene er merket «ekspress» i bussruten og foran på bussen. I tillegg er det vanlig prosedyre å opplyse over høyttaleren på siste stopp før ekspress-strekket at «bussen ikke stopper før Gullgruven, passasjerer som skal av før må gå av her og bytte buss».

Likevel hender det på nesten hver avgang at noen ikke har fått dette med seg. Det er til stor irritasjon for ekspresskundene at Gaia må bryte sitt løfte for å sette av de «villfarne». Produktet uthules, og vi risikerer å miste disse kundene.

Gaia ønsker selvsagt også å beholde de kundene som har gått på «feil» buss. Vi forstår at det er en vesentlig ulempe for dem å måtte være med bussen helt frem, for så å ta en buss tilbake.

Her står to kundegrupper mot hverandre. Vi ønsker å holde vårt løfte. Vi kan nok merke bussene tydeligere med ekspress - men vi vil sikkert oppleve problemet likevel.

Hva mener BTs lesere? Skal de villfarne slippes av? Vi imøteser gjerne en debatt om dette.