Av Heidi Karin Monsen

Selv hevder Gaia på store plakater på bussen og i rutetabellene sine: «Kunden i sentrum».

Gaia trafikk garanterer i sine rutehefter bl.a. at.

  • Vi skal høre på deg — og lære av deg
  • Vi kjører når vi skal

Da motorveien fra Troldhaugtunnelen og nedover mot Fjøsanger åpnet for to felt oppover og nedover mot Danmarksplass, trodde mange av oss beboere på Nordås at nå ville Gaia Trafikk sette opp flere ekspressbusser til og fra sentrum morgen og ettermiddag. Men hva skjedde? Det er nå bare én avgang fra Nordås med ekspress til sentrum om morgenen. Tidligere var det oppsatt to ekspressavganger til sentrum fra Nordås. Tilbudet er altså innskrenket. Dette medfører at det ofte er flere passasjerer som må stå på veien mot sentrum. Det skulle være helt unødvendig i en tid der man henstiller byens borgere til å ta bussen for miljøets skyld, og innskrenker med færre parkeringsplasser i sentrum.

Hvis man tenker på mottoet «kunden i sentrum», så ser jeg på det som en selvfølge at Gaia Trafikk burde sette opp flere ekspressavganger fra og til Nordås. Fra Nesttun går det busser hvert 10 minutt, så der er behovet godt dekket.

Jeg syns dette er en sak som politikerne burde gripe tak i. Det er til beste for byens miljø at byens borgere benytter seg av busstilbudet. Men da bør dette være så godt at det kan forsvares. Jeg vet at mange har ringt, sendt e-post og brev om ekspressbusstilbudet til og fra Nordås. Men til ingen nytte! Så at Gaia Trafikk reklamerer med at «Vi skal høre på deg - og lære av deg» er et godt utgangspunkt for god kundebehandling. Men det stemmer ikke med den virkelighet vi beboere på Nordås opplever.

Så til det neste punkt: «Vi kjører når vi skal.» I sommer har dette overhodet ikke stemt. Busser som har hatt avgang fra Olav Kyrres gate kl 15.15 og kl 16.15 har de ganger jeg har reist med disse som regel ikke vært på Busstasjonen før altfor sent etter ruteoppsett. Det har ført til mange irriterte passasjerer og overfylte busser.

Mitt spørsmål er om vi er tjent med å ha et busselskap som gir et så dårlig tilbud til sine kunder, og ikke ser på kundens behov?