Derfor har vi statlig støtte til dette formålet. En støtte som snart er kommet ned i 0. Resultatet er en negativ spiral, der tilbudet reduseres og passasjerene forsvinner og tilbudet reduseres ytterligere.

Senterpartiet har sammen med flere andre parti tatt til orde for å øke støtten til kollektivtrafikken. Vi har tro på at lavere takster, hyppigere avganger og flere ekspressbusser vil gjøre det attraktivt å benytte bussen. Da ville vi garantert fått flere til å ta bussen, og dermed hadde vi fått flere bussavganger og tilbudet ville blitt bedre og bedre.

Vi kan lese i BT at Gaia benytter alle sine midler til å drive selskapet. Der er det lite å hente på å bedre tilbudet. Dermed gjenstår tilskuddene fra staten. Senterpartiet har skjønt det. Noen andre parti har skjønt det, mens andre parti fortsatt hovedsakelig fokuserer på økt veibygging, flere biler inn mot Bergen sentrum, økt forurensing, økte parkeringsproblemer og et større ubehag for dem som fortsatt bor og ferdes i Bergen sentrum.

EDVIN BRATLI,HORDALAND SENTERPARTI