Hva er det som gjør at buss m.m. ikke blir brukt i den grad det burde gjøres i forbindelse med reise til og fra arbeidsstedet? Jeg mener at brukere av offentlig kommunikasjon burde gis skattefradrag eller liknende. 30. april var siste frist for godkjenning av selvangivelse.

I selvangivelsen er det en post vedrørende reisefradrag. Det er innført et grunnfradrag på kr 8000 før netto reiseutgift kan trekkes fra inntekten. Her ligger kimen. Innfør registrering og årsoppgave fra samtlige buss-, båt— og togselskap til ligningskontoret på linje med det som gjøres for eksempel med bankrente. Eller innfør at dette er fradragsberettiget på linje med gjeldsrenter eller tidligere ordninger med SMS eller AMS.

Spillekortet fra Norsk Tipping kan danne grunnlag for registrering og kjøp av busskort. Som alle er kjent med har dette selskapet terminaler over hele landet. En tilpassing vil kunne være mulig. De politiske partier vil dele ut subsidier og indirekte økt skatt. Skattefradrag ved bruk av offentlig transport på årsbasis burde alle brukere få som «belønning». Det er en fornuftig skattelette. Det er valgkamp til høsten!

AUDUN KNUT GREPSTAD