Han omgår behendig at passasjeren har klaget på to ting, nemlig uforskammethet og bruk av musikk på bussen. Informasjonssjefen må nok informeres om enkelte ting som egentlig skulle være opplagte.

Fravær av (uønsket) lyd er et fellesgode som skal beskyttes av samfunnet. Ingen har rett til å påtvinge andre uønsket lyd. Det siste gjelder i særdeleshet for musikk der folks smak er sterkt divergerende.

Det er uforskammet og egoistisk å påtvinge andre en musikk man selv liker. Gaias ledelse bør øyeblikkelig forby sine sjåfører å sette på musikk så lenge det er passasjerer om bord.

Marco Trebbi, Skinstø