Bussen kjører ifølge ruteheftet tur/retur sentrum på 60 minutter, distansen er 10 km. Et meget forsiktig overslag med 5 passasjerer på turen fra sentrum, og 5 passasjerer på returen gir Gaia en billettinntekt på 280 kroner. Gaia får også et offentlig tilskudd. Dette tilskuddet er 2,4 kroner pr. kjørte kilometer. Totalt tjener da Gaia 328 kroner på denne timen.

Drosjen bruker 45 minutter før den er tilbake til utgangspunktet i sentrum.

I tillegg får drosjen 15 minutter ventetid i sentrum før neste tur. Det betyr at drosjen og bussen bruker en time på den samme rundturen, inkludert ventetid.

Gaia tjener 328 kroner, drosjen tjener 160 kroner. Forskjellen er 168 kroner, altså tjener Gaia mer enn dobbelt så mye som drosjen.

Hva bruker Gaia disse 168 kronene til?

Kanskje Gaia bør drive mer kostnadseffektivt, i stedet for å rope på mer penger?

B. Pettersen