DEBATT

Av Johan Nicolay Leganger,

markeds— og informasjonssjef

Gaia Trafikk AS

Vi viser til leserbrev i BT fredag 3. oktober der Ketil Svendsen har et innlegg under overskriften «Gaia, sikkerhet og kundebehandling». Saken ble også belyst i en artikkel på side 7 lørdag 4. oktober.

Sjåfører og ledelse i Gaia forstår godt at dette var en ubehagelig opplevelse, og vi beklager dette. Samtidig som vi er glad for at det gikk godt denne gangen er vi opptatt av å forhindre lignende i fremtiden. Vi ser svært alvorlig på den delen av hendelsen som berører sikkerhet. Angjeldende sjåfør har hatt en lang samtale med ledelsen. De andre sjåførene diskuterer hvor vanskelig - men viktig - det er å se kundene i mørket. Sjåførene ønsker selvsagt at flere kledde seg lyst og brukte refleks nettopp fordi de føler at ansvaret ligger hos oss. Saken blir fremhevet på Gaias intranett og i internavisen. Den tas opp på avdelingsmøter. Hendelsen er rapportert inn til HMS-utvalget. Vognkomiteen vurderer allerede om alle busser som kjøpes inn skal ha dører som nekter bussen å kjøre før de er helt lukket. Dette har vi på de gratis parkeringsbussene.

Bussjåfører har et ansvar for mennesker som ligger helt på høyde med piloter og togførere. De har en mer uoversiktlig situasjon under av- og påstigning, og en dertil mer krevende oppgave. De er sitt ansvar bevisst, og frykter ulykker mer enn noe annet.

Når kunden etterlyser en mer omsorgsfull holdning fra sjåføren har vi forståelse for det. Sjåføren er lei seg for at han ikke gikk bak og snakket med henne etterpå. Når det gjelder de første sekundene etterpå, ber han om å bli trodd på at han «var helt perpleks». Han hadde aldri før vært så nær sitt livs mareritt. Samtidig var han lettet over at det gikk bra. Ordene som kom ut var nok klønete. Men de falt altså ikke på bakgrunn av likegyldighet eller flåseri.

Vi kan bare beklage dette - og forsikre om at vi arbeider hardt for å utvikle bedre sikkerhet og service i alle ledd.