Jeg har jo lurt på hvilket magisk trylleformular Gaia hadde tatt i bruk for å kunne forbedre tilbudet uten økt støtte. Svaret kom; Vår rute 513 mellom Paradis og Fjøsanger var fjernet, med unntak av én tur kl 8. Hele 28 tidligere avganger pr. dag var redusert til én. Busskurene står tilbake som hånlige påminnelser.

For å kunne skilte i mediene og å gjennomføre ett prestisjeprosjekt i én trase, ble andre traseer og trafikanter ofret. Uten varsel og mediedekning er vårt tilbud rasert

Jeg vet ikke om ledelsen i Gaia forstår hva det vil si å bli fratatt busstilbudet? Tar de selv buss i sør-Bergen utenfor prestisjelinjen Nesttun-Sentrum?

Vår familie har ikke privatbil fordi jeg i min «tåpelige» naivitet trodde man også her kunne bo i sentrumsnærhet uten å bidra til støy og forurensning fra egen bil, en mulighet som jeg med stor tilfredshet har praktisert i en rekke byer i inn— og utland.

Men denne livsform skal umuliggjøres i Bergen. Her skal en tvangsbilifiseres!

Også de øvrige bussrutene som passerer Fjøsanger, fra Strømmevegen, har jevnlig «nytt godt av» reduserte avganger opp gjennom de siste årene. Også nå i de nye rutene. Det er et paradoks at forbindelsen herfra til sentrum i vårt nå så rike land var langt bedre i fattige 1960, med flere, regelmessige og punktlige avganger, med tog.

Ønsker en i dag å ta rede på avgangstider på Fjøsanger mot sentrum, må en lete gjennom fem ulike tabeller, samt regne ut ca.-tid i forhold til de variable endestoppavgangene. Er dette god tilgjengelighet? Jeg har i en årrekke ringt, skrevet og møtt opp hos Gaia for å få tilbake den samletabellen fra Fjøsanger, som fantes tidligere. Det påstått lydhøre Gaia har ikke villet etterkomme denne rimelige forespørselen. Skyld ikke her på manglende bevilgninger, dette er uvilje og mangel på service.

Har de ansvarlige i Gaia og politikerne reflektert over at folk kanskje bosetter seg etter et gitt kollektivtransportmønster og at negative endringer således vanskeliggjør eller umuliggjør opprettholdelsen av arbeid/aktiviteter med utgangspunkt i denne boligen?

Skam dere i Gaia, for å vanskeliggjøre offentlig transport og for i stillhet ofre noen reisende for høylytt å skilte med forbedringer andre steder. Skam dere for at dere ikke kjenner ansvar for alle oss trofaste reisende.

Skam dere, ansvarlige politikere, for å tillate at innbyggere i Bergen skal slite seg ut med manglende tilbud i den offentlige transportsektoren. Dette er et vanstyre som har kostet oss så mye frustrasjon og krefter. Som det nå er blitt, klarer vi ikke lenger å opprettholde våre virksomheter, i jobb og fritid, og må vurdere å flytte. Fremdeles bor det mennesker mellom Paradis og Fjøsanger/Nyparadis, og kanskje er der fremdeles noen som hadde tenkt å spare miljøet ved å være uten privatbil. Men nå går det ikke lenger.

Lag en kriseplan og få bussruten tilbake straks!

Blir ikke dette gjort, mister i alle fall vi all tiltro og respekt, både for udugelige politikere og for et skruppelløst Gaia.

Av Jan Erik Willgohs