Strømleverandørene selger ut energien til utenlandske interesser i sommerhalvåret slik at det blir knapphet på vannressurser om vinteren. Sammen med høyst diskutable samarbeidsavtaler i stedet for sunn konkurranse, brukes dette som argumenter for å tvinge prisen til astronomiske høyder.

Vi opplever det største overgrepet mot den norske befolkningen siden 1940.

Denne gangen har politikerne ryddet veien for privatiseringens elitetropper som rykker inn i det som skulle være et velferdssamfunn, men som oppleves som et betalings— og skattetyranni.

Fossekraften er folkets eiendom. Opparbeidet gjennom flere generasjoner med investeringer og forsakelser føles det som et svik å få denne innsatsen i fjeset som enda en skjult skatt.

Feige politikere har misbrukt vår tillit og falt befolkningen i ryggen.

Folk protesterer fra alle leirer, mens politikerne fortsetter sin arrogante og dekadente fremferd.

De tvinger oss bare videre med vanvittig beskatning, en rente hinsides all fornuft, og nå med overgrep fra kraftleverandørene. I tillegg har vi lover, regler og forskrifter uten grenser.

Vi har en statsminister som «danser samba» ute i verden med skattebetalernes sjekkhefte i hånden. Han forteller hvor rike og flinke vi er. Det virker unektelig litt spesielt når han tar til motmæle mot den naturlige «mobbingen» dette frembringer på hjemmebane.

Til og med kongen tar indirekte til motmæle mot den mobbing hans nærmeste blir gjenstand for.

Problemet hans er at vi som får alle regningene ikke synes noe særlig om «housepartygenerasjonen» som gjør seg klar til å innta tronen. Det er faktisk mange som mener at deler av denne mobbingen er berettiget.

Når vi videre opplever at mediene blir kritisert av landets ledere for at de avdekker økonomisk ukultur i stortingsmiljøene, svinner den siste rest av troverdighet fra politikere. Det må være like regler for stortingsrepresentanter som for andre folk.

Det er få på Stortinget som er flinkere enn folk flest selv om de tydeligvis mener noe annet selv. Vi som driver småbedrifter forventer troverdighet og forutsigbarhet for å kunne fungere på kort og lang sikt.

Den norske befolkningen er irritert. Det er så mange unødvendige forhold som plager oss. Forhold som kommer fra en svak forvaltning. Forhold som kan forandres med pennestrøk hvis de ansvarlige tok ansvar. Særinteresser, vedtatt gjennom «hestehandling» mellom alle partier og burde aldri vært gjennomført.

Kanskje politikerne er blitt for likeglade og korrupte til å gjøre forandringer ý før de må oppfordre flere grupper til å oppsøke sosialen.

JARL INGE ROXRUD, SMÅBEDRIFTER MOT SKATTETYRANNI