Hver morgen kan en se opplæring med et annet innhold enn dette i Lars Hilles gate og Nygårdsgaten, og det har vært slik i flere år. Småbarn på vei til skolen står og venter på at det skal bli grønt. Mange voksne som kommer der, venter ikke, men går. Og så går barna etter. Budskapet fra de voksne til barna er klart, uten at de sier det høyt: «Gå på rødt!» Kanskje noen trenger å lære hvordan de ikke skal lære opp barn om trafikk?

IVAR UTNE, SENTRUM