Utvalget nevner ikke noe tall, men 60 betalte passeringer pr.måned er praksis i for eks. Trondheim.

Bergen Bompengeselskap har anbefalt at et slikt tak ikke innføres når den elektroniske innkrevingen av bompenger starter 1. februar 2004.

Bompengeselskapet er engstelig for at inntektsmålet på 228 millioner kroner i året ikke kan nås hvis taket innføres. Selv med tak vil bompengeutgiftene til folk flest, men særlig for næringslivet, øke betydelig.

Ledende politikere i den nye flertallskoalisjonen i Bergen har tidligere sagt til BT at de vil ha hensyn til næringslivets ønsker når bystyret skal avgi innstilling til Vegdirektoratet, som gjør endelig vedtak i saken.