Men fylkeskommunen er verre:

I fjor plasserte fylkeskommunen elevene fra Fana som skulle begynne på videregående skole på skoler i Bergen sentrum. Da trenger de transport, helst buss, til skolen. Nå, ett år etter, skal fylkeskommunen frata disse skolekortet til buss. Samtidig blir det også takstøkninger på buss. Slik skal en tydeligvis sikre både trafikkgrunnlaget og inntektsgrunnlaget for buss.

Administrasjonen i fylket reagerer på at elever selger skolekort, da de også har ungdomskortet. Det tror jeg gjerne oppegående ungdom gjør. Det skulle bare mangle. Fylket har seg selv å takke. Det er enkelt å utstyre skolekortene med elevidentifikasjon. Verre er det at mange elever må ha dobbelt opp av busskort. På grunn av fritidsaktiviteter m.m. har de behov for ungdomskortet. Som vi foreldre betaler.

Vi har irritert oss over fylkets regler og praksis. Hvorfor ikke tilby elever som trenger skoleskyss å få ungdomskortet mot en passende, gjerne stor, egenandel i stedet for skolekort? Vi foreldre som betaler for det, ville takket ja. Vi må likevel kjøpe ungdomskortet. Elevene fikk igjen for egenandelen. Den vil være knyttet til annet enn ren skoletransport. Egenandelen kan være slik at den sparer fylkeskommunen for midler.

Jeg har forsøkt å bringe slikt frem for fylkets saksbehandlere. De er så opptatt av egne regler at jeg tror ikke de engang oppdager at de får seg forelagt et forslag. Er administrasjonen også slik overfor fylkespolitikerne, mon tro? Det ser slik ut. Nå er det opp til fylkesutvalget å vise kreativitet.

SVEIN A. KORNERUD