Av fylkestingsrepresentant Arne Jakobsen (Ap), Bergen

Sammen med sin partifelle Pål Kårbø, Høyres Roger Iversen, Turid Giertsen, Stein Inge Rysdal og Jørgen Øydvin fra Pensjonistpartiet, valgte disse borgerlige medlemmer i fylkestinget å overse prioriteringslistene for tilbygg i den videregående skole.

Skoler som har stått på prioriertingslisten siden oktober 1996, blant dem Bergen Handelsgymnasium, ble skjøvet til side for den private Danielsen videregående skoles søknad om støtte til sitt tilbygg.

I en vanskelig økonomisk situasjon for Hordaland fylkeskommune, bidrar altså flertallet i fylkestinget, Frp, KrF, P og de «uavhengige» (verstingene) fra Frp, å gi Danielsens videregående skole en gavepakke, en gavepakke som fylkeskommunen etter privatskoleloven så langt er forpliktet å gi. Med ekspressfart blir søknaden fra den kristelige Danielsen videregående skole behandlet. 17. januar 2001 foreligger søknaden.

På under to måneder fatter fylkestinget, med én stemmes overvekt, vedtak om å gi skolen en særfordel som betyr et tilskudd på 1,5 mill. årlig i 10 år. Altså en «finasieringsgave» fra fylkeskommunen som dekker ca. 43 prosent av byggesummen for tilbygget til Danielsen videregående skole. Den private kristelige skolen blir vinner – den offentlige videregående fortsetter å tape.

Hvorfor slik reaksjon? Jo, fordi at fylkestinget i oktober 1996 gjorde et vedtak om en prioteringsliste for tilbygg i den videregående skole. På den lange listen som ble vedtatt er en ikke kommet særlig langt. Kun den første på listen, Fitjar videregående skule, har fått sine bevilgninger.

Realiseringen av behovene til de neste på listen, Stord videregående skule, Lindås videregående skule, Bergen Handelsgymnasium, Odda videregående og Austrheim videregående skule, er med fylkestingets vedtak sist onsdag nok en gang blitt utsatt. Det kan derfor være grunne til å spørre ovennevnte representanter for det borgerlige flertall, med fylkesvaraordfører Helen Noreide Fløisand i spissen: Hvorfor svikter dere den offentlige videregående skole? Når skal prioriteringslisten innfris?

Og svikter dere ikke som arbeidsgivere de ansatte i den allmenne videregående skole, når dere prefererer en kristelig privat skole fremfor vitale behov i den offentlige skole. Er det kristenfolkets egeninteresse som ligger bak når KrF stemmer slik de gjør? Og hvor er det blitt av Høyres uttrykte mål om å styrke den videregående skole? Gjelder det bare de private skoler??