— Det kommer til å bli tøft nok med et underskudd i år som kanskje blir en halv milliard kroner. Men det er mulig, sier Alsaker.

Vaktbikkje

Alsaker har med stigende uro sett hvordan underskuddet i Bergen kommune har vokst gjennom de tre årene det avtroppende byrådet har styrt Bergen.

— Byrådet har ikke taklet økonomistyringen på en tilfredsstillende måte, sier han.

— Hva ligger i det?

— Det store underskuddet i 2002 ble først kjent mot slutten av året. Vi ble lovet balanse i økonomien, men fikk noe helt annet. Dette kom tydeligvis overraskende på alle.

Fylkesmannen fører utvidet kontroll med Bergen kommune. Fem ganger i året forlanger han skriftlige rapporter om den økonomiske situasjonen. Ved utgangen av året kan det oppsamlede underskuddet i verste fall være på over 800 millioner kroner.

— Jeg merket meg at Herman Friele lovet å dekke inn hele underskuddet på tre år. Jeg har myndighet til å forlange at hele underskuddet dekkes inn over to år, men jeg er mer enn fornøyd med om underskuddet er dekket inn på fire år.

Det betyr at fylkesmannen de neste fire årene får rollen som vaktbikkje for det nye byrådet.

— Jeg forventer at det nye byrådet presenterer en hasteplan for hvordan de skal få kontroll med økonomien.

Lemper på krav

Alsaker innser at den vanskelige økonomien krever kutt i kommunenes tjenestetilbud. Det vil påvirke fylkesmannens kontroll med kommunens øvrige virksomhet.

— Vi kan ikke løsrive oss fra den faktiske situasjonen. Det kan bety at noen krav til tjenestetilbudet ikke nødvendigvis etterkommes det ene året, men kanskje det neste.

— Betyr det at fylkesmannen aksepterer et redusert tjenestetilbud?

— Vi må ta utgangspunkt i den økonomiske virkelighet. Men dette betyr ikke et «fritt frem». Dette må balanseres mot borgernes krav.

— Bergen har bedt om å utsette handlingsplanen for eldreomsorgen, men har til nå fått nei fordi handlingsplanen skal være avsluttet i 2005. Støtter du Bergen kommune?

— Dette ligger hos departementet. Men handlingsplanen gir kommunen en svært gunstig finansiering av sykehjem og eldreboliger. Det er viktig å få med disse pengene og dekke behovet for sykehjem. Derfor er det min innstilling at kommunen bør få noe utsettelse, og det tror jeg også departementet vil godta.