OLAV GARVIK Oslo

Fylkesmann Svein Alsaker henger likevel ikke med hodet, etter det han selv sier til Bergens Tidendes nettutgave. Han var forberedt på det meste av reformene som kommunalminister Sylvia Brustad presenterte i dag.

Nye oppgaver som motytelse Alsaker hilser velkommen de oppgavene han får som motytelse: både Fylkeslegen og Utdanningsdirektøren blir direkte underlagt Fylkesmannens ansvar.

Dessuten skal han fortsatt ha viktige kontrolloppgaver, ikke minst når det gjelder kontrollen med kommuneøkonomien.

— Det blir selvsagt merkbart når både landbruk og miljø tas ut av Fylkesmannens hender. Men det vi får igjen betyr til gjengjeld større ansvar innenfor velferds- og omsorgsoppgaver, sier han.

— Jeg legger for øvrig merke til at den rettssikkerhetsfunksjonen som Fylkesmannen har blir styrket, tilføyer han.

Liten praktisk betydning Svein Alsaker er for øvrig i tvil om det vil få så stor praktisk betydning at ansvaret for miljøsaker og landbruk blir overført til fylkeskommunen. Han begrunner det med at begge områder i høy grad blir styrt av nasjonal politikk.

— Innenfor landbruket blir det for eksempel ikke rom for noen fylkeskommunal politikk. Jordbruksoppgjøret er jo som kjent en nasjonal oppgave, understreker han.