— Vi sender nå brev til Ladegården sykehjem og ber om en redegjørelse for hva som har skjedd i denne saken, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland.

Hun understreker at det er for tidlig å si om behandlingen av 71-åringen har vært et brudd på helselovgivningen.

— Vi vil be om lege- og sykepleierjournaler, og vurdere det som har skjedd opp mot helselovgivningen.

Helsetilsynet i Hordaland behandlet totalt 124 klage- og tilsynssaker i 2002.

Når det gjelder Helsetilsynets planlagte tilsyn, har tilsyn med helsetjenester til eldre vært prioritert

— Stort sett ser vi at eldre blir tatt alvorlig og behandles med respekt. Likevel er det for mange som ikke får dekket sine grunnleggende behov. Med dette menes blant annet:

  • Å få følge en normal døgnrytme.
  • Hjelp til personlig hygiene.
  • Å få i seg nok mat og drikke.
  • Å få riktig medisinsk utredning og behandling.
  • Å få den medisinen de trenger.
  • Rett til privatliv.

I klagesakene er det stor spennvidde. Et tema går likevel igjen: Vanskeligheter med kommunikasjon.

— Vurderingen av syke eldre er ofte vanskelig. Mange ganger dreier det seg om kompliserte sykdomsbilder og mennesker som ikke kan gjøre skikkelig rede for seg. Det er særlig aktuelt i forbindelse med demente, sier Arianson.