— Det er rett at vi arbeider med 1 ny profil på selskapet, med nye grafiske uttrykk, seier Skartun-1. Dette er snakk om merkevarebygging og profilering, og det er klart at det er 1 poeng for oss å ha 1 felles namn og 1 felles logo, seier Skartun-1. På den måten lagar vi syn-1-ergiar for begge selskapa i marknadsføring-1. Fylkesordførar-1 Ole Øverland-1 i Møre og Romsdal-1 og kollega-1 i sør, Nils 1 Sandal, uttrykker det slik: - Målet har vore å finne 1 kort, kling-1-de namn som omfattar heile konsernet. (Fritt etter intervju i BT 12.11.02)

IVAR ORVEDAL