Det mener Ståle Christensen, direktør i ØkonomiPartner AS.

Kvalheim er tiltalt for å ha krevd tilbake moms betalt for fisk som ble kjøpt i Nordland. Bilagene hos nordlendingene viste imidlertid at han aldri hadde betalt moms der, og derfor ikke var refusjonsberettiget.

Ifølge fylkesskattesjef Øystein Alme i Sogn og Fjordane er det ingen automatisk kommunikasjon mellom skattekontorene i de ulike fylkene.

Dermed fikk Kvalheim ifølge tiltalen urettmessig refundert flere hundre millioner moms-kroner – fra fylkesskattekontoret i hjemfylket.

– Bør samkjøres – Fylkesskattekontorene har mye å hente på å samkjøre virksomheten sin, mener direktør i regnskapsgruppen ØkonomiPartner, Ståle Christensen. Han viser til likningskontorene som jobber med nettopp det for å unngå ulik praksis mellom kommunene.

– I dagens tekniske virkelighet burde det være mulig å gjøre det lettere å fange opp slike avvik, mener Christensen, og peker for muligheter for elektronisk samordning.

En klar utfordring i slike saker er at bedrageriet utføres på et detaljnivå som det er svært uvanlig at noen systematisk kontrollerer, i hvert fall hvis omsetningen til firmaet er av en viss størrelse. Jo større bedriften er, jo mer av detaljene i revisjonen baseres på tillit mellom revisor og kunde. Det er litt av grunnen til at saker som denne kan utvikle seg over tid.

–Ikke skyld på revisor Før sakene kommer til fylkesskattesjefnivå, skal revisor ideelt sett kontrollere at alt går riktig for seg.

Jarle Kvalheims revisor, som er kjøpt opp av den internasjonale revisjonsgiganten PriceWaterhouseCoopers, ville ikke snakke med Bergens Tidende i går. Men Ståle Christensen, som har bakgrunn som revisor, mener det er for lett å skylde på revisor når ting går galt.

– Det er ikke vanskelig å lure revisor hvis man går inn for det, mener han. For å sjekke om et bilag er ekte, må man sjekke med den som skal ha utstedt det, noe som bare gjøres i tvilstilfeller.

Fylkesskattesjef Alme er enig, og minner om at OK-Fish-saken nettopp ble oppdaget gjennom at bilagene ble sjekket mot dem som var utstedt av leverandørene til OK-Fish Kvalheim. Da først oppdaget man at Kvalheim opererte med falske bilag.