Et team fra TVHordaland var med hageeier Knapstad for å lage reportasje på de høyst uvanlige funnene som er gjort de siste dagene, og som BT omtalte i går. Mens de graver i jorden, dukket et nytt bein opp. Ingen vet om det finnes flere likrester i hagen.

— Beinet blir sendt videre til Gades institutt, slik vi har gjort med de andre funnene, sier politioverbetjent Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannskontor til BT.

Har ingen match

Politiet har ingen anelse om hvem levningene stammer fra.

— Det er ingen savnede personer som vi så langt kan knytte til funnet. Nå avventer vi svar fra Gades før vi foretar oss noe mer, sier Salvesen.

Politiet har sett nærmere på et 20-tall uløste forsvinningssaker som stammer fra de siste tiårene. Så langt finnes det ingen match.

Politiinspektør Svein Erik Krogvold understreker at det ikke er noe som tyder på at det ligger noe kriminelt bak funnene.

— Sannsynligvis har dette en naturlig forklaring, sier Krogvold.

Professor Gisle Bang, som har fått i oppdrag å finne svaret på mysteriet som alle nå lurer på, holder kortene tett til brystet. Han har derimot gitt politiet en foreløpig vurdering.

— Jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har fortalt, sier Krogvold.

Gåte for bedriften

For ledelsen i Fana Stein er det umulig å skjønne hvordan så store benrester kan ha blitt med jordlasset som ble levert i Loddefjord.

— Dette er en gåte, og selvsagt ingen kjekk sak for oss, sier daglig leder Idar Nødtvedt.

Bak oss durer trommelen som «siler» røtter og stein fra matjorden. Det skal være fysisk umulig for gjenstander større en fire cm å gå gjennom maskinen.

— Hvordan er det da mulig at en kjeve på 25 cm har havnet i jordlasset som ble levert Knapstad?

— Det har vi ikke noe godt svar på. All jord som blir kjørt videre har vært gjennom trommelen, sier Nødtvedt.

Er det tilfellet, blir benfunnet enda vanskeligere å forstå.

- Fra Bergen sør

I går opplevde Fana Stein stor pågang fra medier og andre etter at BT omtalte benmysteriet. Også politiet har snakket med ansatte i firmaet.

— Det er ikke så mye vi kan si. Her behandles 13.000 tonn jord hvert eneste år. For at den skal bli luftet, flytter vi på haugene innimellom. Det er umulig å finne ut hvor et parti kommer fra, sier Nødtvedt.

— Det eneste vi kan si er at jorden stort sett er hentet fra byggeplasser i Bergen sør, legger han til.

I dag skal professor Bang samtale med gamle kolleger på Gades, i håp om å få flere opplysninger som kan bringe dem nærmere et svar på gåten.

— Når man har en kjeve, er mulighetene gode for å finne frem til hvem den stammer fra. Blant annet er det muligheter for å fastslå DNA, sier professor Inge Morild på generelt grunnlag.

NYTT FUNN: Politioverbetjent Tore Salvesen med benfunnet som ble gjort i hagen til Sverre Knapstad i går. Politiet har fortsatt ingen anelse om hvem levningene stammer fra.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE