Av Kristin Ravnanger,byråd for helse og sosial

Det er riktig som Sundvor skriver at rådet for funksjonshemmedes virksomhet stoppet opp i 2000. Jeg deler Sundvors beklagelse over dette. Når det ble slik har nok det sammenheng med den omorganiseringen kommunen var inne i fjor. Rådet er imidlertid nå under reetablering og jeg håper at en fort finner tilbake til den positive utviklingen som Sundvor beskriver. Både kommunen og de funksjonshemmede trenger dette rådet.

Ledsagerbevis skal innføres i Bergen. Avklaringen omkring det praktiske arbeidet med dette har imidlertid tatt lang tid. Dette er jeg lei for. Nå har vi imidlertid fullt trykk på arbeidet og regner med at ordningen skal være en realitet tidlig på våren.

Det virker som om Sundvor setter kulturbyåret opp mot tiltak for funksjonshemmede. Dette er jeg uenig i. Gjennom kulturbyåret har Bergen styrket og videreutviklet sin posisjon som kulturby. Jeg ser dette som et gode også for funksjonshemmede. Ledsagerbevis er et virkemiddel for at flere funksjonshemmede bl.a. skal kunne delta i kulturelle aktiviteter.

Brukerorganisasjoner som FFO har en viktig funksjon i samfunnet. Gjennom sin virksomhet skal de være og er de sentrale premissleverandører for kommunens tjenestetilbud til de aktuelle brukergruppene. Jeg inviterer derfor FFO og andre brukerorganisasjoner til et konstruktivt samarbeid.