1. februar arrangerte Ny Generasjon Studenter debatt på Kvarteret mellom den nylig hjemvendte Trond Berg fra Levende Ord og 1. amanuensis på Institutt for sammenliknende politikk, Torstein Hjellum, som har skrevet kritiske innlegg mot Bergs virksomhet som misjonær i Nepal. Temaet var: «Trond Berg – samvittighetsfange eller kulturimperialist?»

Ny Generasjon Studenter tilhører trosbevegelsen og er blitt tildelt merkelappen kristenfundamentalister. Fundamentalisme er beskrevet som en reaksjon mot den moderne tids forvirring og normkaos. I en kaotisk virkelighet representerer trosbevegelsen en klar og entydig løsning på denne forvirring; Den bokstavtro forståelse av Bibelen. Dette møtet var kristenfundamentalisten Bergs møte med den flertydige og forvirrende virkelighet representert ved Hjellum og en kritisk forsamling studenter.

Berg poengterte at veien ut av fornedrelsen og fattigdommen var omvendelse til den levende Jesus Kristus og at nepaleserne sto fritt til å velge den kristne tro. Mot dette hevdet Hjellum at graden av fritt valg for nepalesere ikke kunne vurderes uten å ta i betraktning den fattigdom de fleste befinner seg i og at misjonen betinges av vestlig økonomisk dominans.

På spørsmål om hans misjon kan løsrives fra vestlig imperialisme og kolonialisering svarte Berg at han ikke tror på en religion, men på den levende Jesus Kristus og er imot kulturkristendommen, fordi Gud er Gud, mens kultur er menneskeskapt. Hans virksomhet rammes altså ikke av en slik kulturkritikk.

Etter dette tok møtet rimelig av fordi partene ikke snakket det samme språk.

Hjellum antydet at Nepal kunne som andre land med religionskonflikter bli til en blodig slagmark og at Berg nok handlet velmenende, men at det er farlig at han ikke ser kulturelle problemstillinger ved sin misjon.

Berg viste kanskje en del av denne kulturarrogansen da han ved et tilfelle imiterte et gebrokkent norsk og utviste stor lemfeldighet i et anslag over hvor mange guder det var i lokale religioner. Disse artighetene høstet mer oppgitthet enn den spede latter fra enkelte på første rad.

Vi mener Berg står for en herlighetsteologi som understreker at din fattigdom, ulykke eller sykdom skyldes at du da lever langt fra Gud med livet ditt. De rike, heldige og friske har Guds nåde fordi de er rettroende. Å spre et slikt budskap i et samfunn der forskjellene mellom fattige og rike er ekstremt grelle, blir direkte motbydelig. Den slags misjonærer ser vi helst holder seg hjemme. Vi mener likevel at en generell fordømmelse av misjon er problematisk. Skal ytringsfriheten ikke gjelde misjon? Og Hjellums påberopelse av universelle menneskerettigheter rammes vel også av den kulturrelativistiske kritikk?

Kulturkritikken rammer ikke bare misjonen; Den tredje verden er allerede dominert av Coca-Cola, Levis, amerikanske såpeserier på fjernsyn og en evig strøm av lite kulturreflekterte backpackere. Man kan oppmuntre misjonærene til å opparbeide et reflektert forhold til kulturene de trer inn i. Dette har mange misjonsorganisasjoner gjort og kan representere en positiv ressurs for fattige samfunn.

På vegne av Bergen Kristelige StudentforbundIngrid Dreyer, Inger Lycke Halvorsen, Dag Standal og Jon Vesterøy