— Vi ser en direkte sammenheng mellom kriminalitetsutviklingen og den særdeles vanskelige varetektssituasjonen. Folk som burde vært fengslet må løslates på grunn av mangel på celler, sier fungerende politimester Bernt Adler Solberg til Bergens Tidende.

Biltyverier

Den eksplosive økningen begynte i vår og skjøt fart utover sommeren. Politiet håpet at trenden ville snu utover høsten, men slik er det ikke gått. Statistikken viser at vinningskriminaliteten også har økt i september og oktober.

Dette er de dystre tallene fra tyveri- og brannavsnittet:

  • Fra mai til og med september er det registrert 23 prosent flere anmeldte saker enn ved samme tid i fjor. * I siste kvartal (de tre siste månedene) er økningen på 36 prosent. * Hittil i oktober er økningen i antall saker på 107 prosent.

Det er en spesielt stor økning i antall biltyverier. I august var økningen på hele 172 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen i antall grove tyverier er også formidabel.

Klager til departementet

Bergen politidistrikt har i sommer flere ganger klaget på mangelen på varetektsceller. Fanger er blitt løslatt fordi det ikke er plass i fengslene. Enkelte fanger er også blitt sittende i flere døgn i politiarresten uten lufting, til tross for at regelen er at de ikke skal sitte her lenger enn 24 timer.

Denne praksisen er blitt sterkt kritisert av flere forsvarsadvokater.

— Vi har skrevet brev til Justisdepartementet der vi tar opp situasjonen, men ingenting er skjedd. Nå har vi også sendt over den siste statistikken for understreke alvoret i situasjonen, sier Solberg.

Han karakteriserer utviklingen som forferdelig trist.

— Vi har hatt en enestående positiv utvikling i Bergen de siste ti årene. Det går på motivasjonen løs når vi opplever at mangel på celler skal ødelegge for oss, sier Solberg.

Flere faktorer

Statssekretær i Justisdepartementet, Øystein Mæland, var i går kveld ikke kjent med kriminalitetsutviklingen.

— Jeg har ikke lest noe brev fra Bergen politidistrikt, og synes derfor det er vanskelig å kommentere påstanden om at fengselskapasiteten skal være en direkte årsak til utviklingen. Normalt pleier flere faktorer å spille inn, sier Mæland.

Han sier at departementet er klar over den pressede situasjonen i fengslene, og at det jobbes med å øke kapasiteten – også på Vestlandet.

— Situasjonen er presset, men som oftest er det ledige varetektsceller et eller annet sted i landet. Det har hendt at politiet selv velger å løslate fanger fremfor å transportere dem til andre fengsler, sier statssekretæren.