Fylkesårsmøtet refsar statssekretæren i Næringsdepartementet som seier at ein ikkje har økonomisk grunnlag for å gå inn og berga Oddasamfunnet.

Årsmøtet viser til at krisa ved Odda Smelteverk er blitt meir omfattande enn rekna med. Senterpartiet krev at regjeringa i første omgong går inn med mellom 75-100 mill.kr for å koma i gong med produksjon av PCC.