Kystpartiet støtter fullt ut synspunktene til den profilerte Ap-politikeren. I Likhet med Ap og Akselsen er også Kystpartiet svært skeptisk til at Norge må betale milliarder i EØS-kontingent etter EU-utvidelsen i 2004. Prisen er allerede nå vel høy.

I en rapport som Statistisk sentralbyrå har laget på oppdrag fra Utenriksdepartementet, viser den økonomiske «gevinsten» 0,77 prosent. Og da er ikke eventuelle tap som følge av gassmarkedsdirektivet tatt med.

Denne rapporten bare forsterker Kystpartiets holdning: Vi krever en reforhandling av EØS-avtalen som hittil har skapt langt mer problemer enn fordeler for landet! Stortinget kopierer dessverre helt ukritisk tusener av mer eller mindre unyttige direktiver fra EU. Her kan nevnes: Innføring av patent for liv. Opphevelse av Norges ordninger for gassalg. Angrep på distriktsvennlige arbeidsgiveravgifter, hjemfallsretten for kraftverk og vektbegrensning for norske sjøfolk. Dette er bare noen av direktivene fra EØS-avtalen — en avtale som ble presentert for å fremme norsk økonomi og handel med EU.

EØS-avtalen er en husmannskontrakt som koster mer enn den smaker. Som en stolt og selvstendig nasjon bør vi si opp hele avtalen. Vi må klare å skape så attraktive produkter at EU-markedet så vel som resten av verden er interessert i norske varer.

JAN-OVE FROMREIDE, POLITISK NESTFORMANN KYSTPARTIET I HORDALAND