— Rådmannen vil ingenting. Arbeidet med å spare inn 22 årsverk i kommunen står på stedet hvil. Vanligvis beskyldes de ansattes organisasjoner for å være bremseklosser i nedbemanningsprosesser. I dette tilfelle, er det faktisk vi som forsøker å være konstruktive og kreative. Men vi blir ikke tatt på alvor, hevder Jonny Christensen, hovedtillitsvalgt i Norsk Kommuneforbund. Bakgrunnen for harmen er at det for ett år siden ble nedsatt en gruppe som skulle foreslå hvordan kommunen kunne spare 22 årsverk. Både Kommuneforbundet og Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO) sa ja til å delta i arbeidet. Nå truer begge de ansattes representanter med å trekke seg fra samarbeidet.

— Ett år er gått, men det har ikke skjedd noe som helst. Arbeidet har vært bortkastet. Vi har løftet blikket og foreslått løsninger som ville betydd omplassering av ansatte, men ledelsen bryr seg ikke om våre forslag. Vi får heller ikke vite hvor i kommunen de har tenkt å fjerne årsverk. I mellomtiden blir det ansatt folk i ledige stillinger. Resultatet er at det ennå ikke er gjennomført noen tiltak for å redusere antall årsverk med 22, sier Christensen. Han retter sinnet mot rådmann Lars Atle Skorpen Hansen, og tror det blir rabalder rundt saken når kommunepolitikerne, med ordfører Terje Søviknes i spissen, blir kjent med de ansattes frustrasjon. - Vi ønsket også å delta i den pågående budsjettprosessen, men er holdt helt utenfor.

Rådmannen burde stilt seg positiv til at vi ønsket å medvirke i arbeidet. Vi kjenner forholdene på «golvet» og kunne foreslått konstruktive løsninger. Men ledelsen velger også her å overse oss, hevder Christensen.