På den bakgrunn konkluderer han at Francis Fukuyama tok skikkelig feil da han etter sosialismens sammenbrudd sa at vi hadde nådd historiens avslutning. At diverse revolusjonære og religiøse protestgrupper, enkeltpersoner og bevegelser rundt omkring raser mot markedskrefter og globalisering, rokker ikke ved Fukuyamas iakttakelse fra 1989. Det står fremdeles fast at liberalt demokrati og kapitalisme er målet for fremskrittet som menneskeheten har foretatt i århundrer. Det gjelder for Vesten som for resten av verden. Beviset ligger i fremskrittet som demokrati og frie markeder har gjort i så forskjellige regioner som Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Sentral— og Øst-Europa. Beviset ligger også i de millioner av innvandrere fra den tredje verden.

Den vestlige liberale kapitalisme har vist seg som det eneste system som er i stand til å skape rikdom og velstand, ikke bare for de få, men også for de mange. Slik var det i 1917, i 1989 og slik er det i dag. Hva er alternativet?

MIKKEL PLUM,

BERGEN