— Fukt er et enormt og dessverre økende samfunnsproblem, slår sivilingeniør Knut Ivar Edvardsen ved Byggforsk fast.

Han setter opp følgende regnestykke:

  • Dårlig innemiljø koster Norge mellom 8 og 10 milliarder kroner årlig. Brorparten av disse milliardene er det fukten som forårsaker. I tallet ligger blant annet sykefravær og utgifter til helsebehandling.
  • I tillegg beløper rene byggskader seg til 4 milliarder kroner årlig. 75 prosent av disse skadene skyldes fuktproblemer, ifølge Byggforsks skadearkiv.
  • På toppen av dette kommer vannskadene, anslått til å koste 1 milliard kroner pr. år.

I sum: Mellom 13 og 15 milliarder kroner.

— Dette er et anslag, og tallene er usikre. Eksakt hvor stort omfanget er, blir umulig å tallfeste, sier Edvardsen.

Han mener mange milliarder kunne vært spart, dersom boligbyggere, offentlige myndigheter og boligeiere tok problemene alvorlig.

— Skoler og barnehager viser seg å være særlig utsatt. Dette er et klassisk tilfelle av å spare seg til fant. Kommunene tar seg ikke råd til å vedlikeholde bygningsmassen. Det slår tilbake som en bumerang når skadene blir for store. Personlig synes jeg dette er ille. Det er mine og dine skattepenger som forvaltes på denne måten.

Edvardsen understreker at boligeiere også må bli flinkere til å ta ansvar.

— Folk lufter ikke skikkelig. Yngre mennesker har visst glemt at det går an å lufte om natten. En del slurver også med rengjøring. De vasker når det ser stygt ut, ikke for at det skal bli rent.

— Er vasketeknikken viktig?

— Ja. Ikke pøs på med vann og grønnsåpe. Bruk heller tørrmopper. Da reduseres fuktigheten.