En intern undersøkelse viser at Mongstad-raffineriet i Lindås nord for Bergen er dårligst på sikkerhet i hele Statoil-konsernet. 80-90 prosent av ulykkene ved anlegget skyldes menneskelige feil, melder NRK.I et internt skriv heter det at de ansatte ikke er forsiktige nok, og ikke benytter foreskrevet verneutstyr. Assisterende direktør John Berg ved Statoil Mongstad forteller at ledelsen er bekymret, og at en arbeidsgruppe nå skal forsøke å endre de ansattes holdninger til sikkerhet.De ansatte mener imidlertid at økt arbeidspress er en viktig årsak til at sikkerheten ved anlegget er blitt dårligere.— Det er for enkelt å gi de ansatte skylden, sier tillitsvalgt Terje Svennes.