Dette sier administrerende direktør Bjørn Myhren i Hordaland og Bergen Reiselivsråd. Mens hotellnæringen i fylket kan se tilbake på en langt bedre sommersesong enn det andre deler av landet har opplevd i år, er Myhren svært opptatt av de mulige ringvirkningene av terroraksjonene i USA.

— For tiden opptar dette reiselivsnæringen langt mer enn pluss- og minustall i årets hotellstatistikker, sier han.

70.000 amerikanere

I årets sommersesong stod de amerikanske turistene for vel 70.000 gjestedøgn ved hotellene i Bergen og Hordaland. Bare tyskerne utgjorde en større andel av den utenlandske turiststrømmen i fylket.

— USA er et meget viktig marked for hotellene i Hordaland. Fjorårsstatistikkene viser rundt 83.000 amerikanske gjestedøgn i Hordaland i år 2000. Dette utgjør hele 24 prosent av alle amerikanske hotellgjestedøgn i Norge i fjor. Ikke noe annet fylke har en større andel av amerikanske turister. Reiselivsnæringen i Hordaland er derfor blant dem som frykter mest hvilke virkninger terroraksjonene i New York og Washington vil få for det amerikanske ferie- og fritidsmarkedet, legger han til.

Bra sommersesong

Mens spenningen er stor foran neste turistsesong, kan hotellene i Hordaland se tilbake på en bedre sommer enn man fryktet tidligere i år. I sommerperioden fra 1. mai til 31. august hadde hotellene i fylket bare en beskjeden nedgang på 1,7 prosent.

Totalt hadde hotellene i Bergen og resten av Hordaland nesten 881.500 overnattinger i årets sommersesong. Det er vel 15.000 færre enn rekordsommeren i fjor. Nordmenn stod for nesten halvparten av overnattingene i sommermånedene.

Britene kommer

Ifølge Myhren kom Hordaland best ut blant Vestlandsfylkene på sommerens reiselivsstatistikker. Selv om man totalt har en liten nedgang, er det solid vekst i noen viktige turistmarkeder.

Myhren mener det er spesielt gledelig at Bergen og Hordaland har økende popularitet blant britiske turister. 68.000 britiske gjestedøgn i sommer er en vekst på nesten 20 prosent sammenliknet med i fjor. Også spanske turister gjør sine inntog som aldri før. Veksten er på nesten 10 prosent.

— Vi venter fortsatt på at trafikken fra Tyskland, som er det største enkeltmarkedet, skal snu. Kanskje kan den markerte økningen på åtte prosent i den tyske trafikken i Bergen være en indikasjon på at noe positivt er i ferd med å skje. Dessuten kan både hyttegrender og hytteformidlere i fylket vise til økt tysk trafikk, sier Myhren.