Rektor Harald Rød ved Foldnes skole utenfor Bergen sier "Big Brother"-lek med utstemming har blitt observert i skolegården.

–Dette var en uskyldig episode, men jeg frykter at dette kan bli en ny form for mobbing, sier Rød til Vårt Land.

Direktør Renate Grønvold Bugge ved Regionsenter for barne— og ungdomspsykiatri i Oslo mener barna lett får voksne på TV som rollemodeller og deler Røds bekymring.

–I skolen legger man vekt på å integrere alle i miljøet på best mulig måte. I programmet "Big Brother" kan man stemme bort dem man ikke liker, eller dem som ikke er flinke nok. Det gir veldig negative signaler til barna, sier Grønvold Bugge.

NTB