Årsaken er at Sotrabrua er konstruert i stål.

— Flere ganger om dagen kjører vogntog med farlig last over Sotrabrua. Brannvesenet vil ikke kunne komme seg ut på broen etter at et vogntog med brannfarlig last har kollidert og tatt fyr, sier brannrådgiver Dag Skansen i Skansen Consult. Nå vil han ha et møte med samferdselsministeren.

— Jeg vil informere henne om risikobildet som vi har på veiene, ikke minst her på Vestlandet med de lange tunnelene og bruene, sier Skansen.

Som World Trade Center

En annen brannsakkyndig som BT har snakket med, trekker en parallell mellom stålet i World Trade Center (WTC) og stålet i Sotrabrua: – På grunn av den enorme oppvarmingen av stålet vil vi få samme virkning på stålkonstruksjonen som i WTC.

Deler av den bærende konstruksjonen vil svikte og Sotrabrua styrte under vekten av seg selv og bilene, sier han.

Klar over faren

— Etter kollapsen i World Trade Center og kollisjonen mellom to vogntog i St. Godthard-tunnelen i Sveits har jeg vurdert denne faren, medgir overbrannmester Svein Olaf Drageland på Sotra.

— Jeg stiller spørsmål om det er forsvarlig å sende vogntog med tonnevis av høyeksplosivt og brannfarlig last flere ganger om dagen over Sotrabrua, uten at medtrafikanter aner hvilken brannbombe de befinner seg samtidig med ute på broen, sier han.