Nedbemanningen skjer i en tid med stort arbeidspress, og vekker sterke reaksjoner blant tillitsvalgte i Aetat.

— Vi føler Aetat blir tynt i filler. Vi er allerede i en meget presset situasjon. Kuttene oppleves derfor som svært vanskelige, sier tillitsvalgt Petter Honne ved Aetat i Hordaland til Bergens Tidende.

Honne mener situasjonen nærmest er uholdbar.

— Det er en meget utrivelig stemning på jobb. Saksbehandlerne bryter sammen, frustrasjonen er høy og arbeidspresset er stort, sier Honne, og viser til at sykefraværet i Aetat i Hordaland har økt med 50 prosent etter nyttår.

— Dette er en akutt situasjon, og vi klarer ikke å levere det produktet vi ønsker, sier Honne.

Forsinket attføring

En rekke attføringsklienter har slitt med å få utbetalt attføringspenger etter at systemet ble lagt om fra nyttår. Fortsatt ligger Aetat etter med utbetalingene, og i en hardt presset situasjon kommer altså kraftige nedskjæringer, samt en ny omlegging av utbetalingssystemet. Fra 1. mars går Aetat tilbake til den opprinnelige ordningen med månedlige utbetalinger.

— Vi skjønner at folk opplever dette som rotete. Men dette skal vi klare å ordne opp i, sier tillitsvalgt Petter Honne i Aetat.

Sjef for markedsavdelingen i Aetat i Hordaland, Harald Simonsen, opplyser til BT at det er snakk om å kutte ca. 24 årsverk i Hordaland. Han legger ikke skjul på at situasjonen er presset.

— Det gjør at vi må prioritere ganske knallhardt, sier Simonsen.

Stenger lokalkontor

Situasjonen er ikke bedre i Sogn og Fjordane. Der har Aetat slanket bemanningen med over 40 prosent i løpet av de siste årene.

— Lokalkontoret i Dale og på Sandane blir nå midlertidig stengt. Vi skal også fjerne ytterligere årsverk, og vi vet ikke helt hvordan vi skal klare å håndtere denne situasjonen, sier fylkesarbeidssjef i Sogn og Fjordane, Frode Henden, til Bergens Tidende.

— Aetat er dårlig stilt her i Sogn og Fjordane. Vi ligger etter med utbetalingen av attføringspengene og vi har ikke penger til overtid. Jeg har fått melding om at saksbehandlerne ikke klarer å holde fortet særlig mye lengre nå, opplyser Henden.

Motarbeidet

— Vi jobber og sliter og forsøker å yte den servicen vi kan overfor våre kunder. Men vi føler oss direkte motarbeidet av myndighetene, opplyser en tillitsvalgt ved et av bydelskontorene til Aetat i Bergen. Hun er rasende på alt rotet, og sier at saksbehandlerne kommer til å ende opp som kasus selv dersom situasjonen ikke blir bedret.

Her er noen av årsakene til det store arbeidspresset på de ansatte i Aetat:

  • Rot med nye meldekort og forsinkede attføringspenger skapte harme blant Aetats klienter.
  • Innføring av nytt datasystem har medført forsinket saksbehandling.
  • I løpet av de to siste årene har antall uføresaker i Hordaland økte med 25 prosent.
  • Arbeidsledigheten i Hordaland er på vei opp.
  • Omorganiseringer på lokal- og fylkesplan krever mye kapasitet.