• I Hordaland og Sogn og Fjordane er det ikke grunnlag for å sette i verk noen spesielle tiltak mot munn- og klovsyke ut over dem som allerede gjelder.

ÅSMUND EGELAND asmund.egeland@bt.no

Det sier fylkesveterinær for Hordaland og Sogn og Fjordane, Bjørn Thorson, til BTs nettutgave.

Dyrepestalarm i Rogaland Munn— og klovsykealarmen gikk fredag etter at det ble oppdaget mistenkelige blemmer på et dyr på Finnøy i Ytre Ryfylke i Ro-galand.

Veterinærmyndigheten avventer prøver fra Danmark.

— Det var også mistanke om et dyr til, men dette tilfellet er nærmest avklart, sier rådgiver Einar Mortensen ved Fylkesve-terinæren i Rogaland til NTB.

Han omtaler smittemistanken som svak.

Fortsatt is i magen Det er ikke langt mellom Finnøy nord i Rogaland og de sørlige deler av Hordaland. Selv om det nå undersøkes om dyr i Finnøy kan ha fått munn- og klovsyke, har fylkesveterinæren for fylkene lenger nord på Vestlandet fortsatt is i magen.

— Personlig tror jeg vi kan ta dette med ro. Symptomene hos kyrne kan skyldes flere andre sykdommer, sier Bjørn Thorson.

Likevel har folk og fe i Hordaland og Sogn og Fjordane nå ikke anledning til å ha noen form for kontakt med den aktuelle gården på Finnøy.

Les også: Håp om falsk klovsykealarmBonden tar det med ro Bondelagsleder sjokkertHåper mistanken ikke er reellRundt 9000 beitedyr på øyenFakta om munn- og klovsyke