— Vi arver bare løsningene, men gjør alt vi kan for å påvirke aktørene slik at utbyggingen kan gjennomføres, sier Meibom.

Bergen og Omland Havnevesen (BOH) skal bygge ny hurtigruteterminal til 185 millioner kroner. Den inneholder både en passasjerterminal og en godsterminal. Hurtigruteselskapene skal leie terminalen av BOH.

I tillegg skal Nor-Cargo Bergenske bygge en godsterminal til ca. 75 millioner kroner for omlasting av gods til bil, bane og skip. Her skal håndteres last til og fra Europa og til og fra ulike steder og havner i Norge.

— Nor-Cargo skal leie tomten av oss, og i løpet av 40 år vil terminalen blir tilbakeført til oss. Men på grunn av kostnadsspørsmålet har Nor-Cargo utsatt undertegningen av avtalen med havnevesenet, sier Meibom.

Dette skaper usikkerhet for hurtigruteselskapene. Nor-Cargo er deres agent, og Nor-Cargos administrasjonen skal flytte inn i hurtigruteterminalen. Og før disse selskapene vet hvor Nor-Cargo i fremtiden kommer til å håndtere godset sitt, inngår ikke hurtigruteselskapene noen avtale med BOH.

— Der står vi i dag. Jeg er helt sikker på at det blir bygget en passasjerterminal. Resten av utbyggingen er avhengig av at havnearbeiderne og Nor-Cargo blir enige, sier Meibom.