Onsdag skal saken opp i Stortinget.

Politikere, dommere og advokater reagerer sterkt på at juryene i Orderudsaken og Åsane-saken blir identifisert med navn og bilde i pressen. Fungerende leder i Den Norske Dommerforening, Kjell Buer, mener grensen er overskredet.

— Personlig syns jeg juryen bør forbli anonym i pressen. Dette er mennesker som er satt til å gjøre en svært krevende jobb, og de bør få lov til å gjøre jobben sin i fred, sier Kjell Buer til Bergens Tidende.

Ny praksis i pressen

Buer, som er førstelagmann i Frostating lagmannsrett, presiserer at temaet ennå ikke har vært diskutert innad i Dommerforeningen, og at han derfor uttaler seg på egne vegne.

— Men dette er helt klart en ny praksis fra pressens side. Ved Frostating lagmannsrett har vi aldri opplyst pressen på forhånd om hvem som sitter i juryen. Praksisen på det området varierer tydeligvis. Det er kanskje på tide å få dette regulert, mener Buer.

Onsdag blir dette tema i Stortingets spørretime når stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp) fra Hordaland ber justisminister Odd Einar Dørum om å vurdere pressens nye linje.

Øker faren for trusler

  • Jurymedlemmer har kontaktet meg og uttrykt at de føler et stort ubehag på grunn av denne svært detaljerte identifiseringen, sier Hagesæter til Bergens Tidende. Stortingsrepresentanten uttrykker bekymring for hva en så omfattende identifisering kan bety for jurymedlemmenes sikkerhet og habilitet.

— Dette øker faren for trusler mot jurymedlemmene, noe som i siste konsekvens kan påvirke utfallet av saken de dømmer i, mener Hagesæter.

Sorenskriver Erik Elstad i Bergen Tingrett er glad for at justisministeren nå må se nærmere på identifiseringsspørsmålet.

— Jeg syns det er svært beklagelig at avisene offentliggjør så mange personopplysninger. Det er en svært uheldig utvikling, sier sorenskriver Erik Elstad i Bergen Tingrett, som også er styremedlem i den nyoppnevnte Domstolsadministrasjonen.

Ønsker ikke forbud

Lederen i Den Norske Advokatforening, Helge Aarseth, anmoder pressen om å trå forsiktig, men tror ikke at et forbud mot identifisering er veien å gå.

— Åpenhet i rettssystemet er en stor fordel, men det er ikke ønskelig at jurymedlemmene og detaljer rundt dem skal være i et offentlig fokus. En jury skal kunne arbeide mest mulig uforstyrret, og det ville være svært uheldig hvis dens medlemmer skulle bli utsatt for ekstra belastninger, sier Aarseth.

Justisminister Odd Einar Dørum (V) sier til Bergens Tidende at han ikke vil kommentere identifiseringsspraksisen før han har besvart Hagesæters spørsmål i spørretimen kommende onsdag.

JURY: Her er juryen som skal avgjøre Orderud-saken.
Foto: Scanpix