ANDERS WAAGE NILSEN

Flere anlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane er for tiden under utredning for å kartlegge om de er smittet av sykdommen.

Anlegget i Skatestraumen ligger i nærheten av flere andre havbruk, i et område med stor trafikk. Dette øker sjansen for at smitten skal spre seg.

I Lønningdal er det et forskningsanlegg eid av EWOS som er smittet. De regner med å tape flere millioner på nedslakting og driftsstans.

To forskningsprosjekter i regi av dette anlegget må også stanses som følge av ILA-smitten.