Debatt

Av Gjermund Hagesæter,

stortingsrepresentant,

Fremskrittspartiet

Bekymrer du deg over advarslene fra Statnett og NVE om lav vannstand i kraftmagasinene? Har du hørt advarslene om at det kan bli aktuelt med strømrasjonering i energilandet Norge? Frykt ikke, dette er ikke et problem — det har stortingsflertallet bestemt.

Statnett og NVE er statlige myndighetsorganer som jobber med kraftforsyning og kraftutbygging i Norge. I vinter var Frp så naive at vi lyttet til disse myndighetenes gjentatte advarsler om faren for strømrasjonering.

I slutten av januar fremmet derfor Frp et forslag om at staten skulle garantere økonomisk for å etablere et midlertidig gasskraftverk på Kollsnes i en 4-måneders periode. Økt kraftproduksjon fra et midlertidig gasskraftverk ville sterkt bidratt til å forebygge en mulig rasjoneringssituasjon.

Samfunnskostnadene ved strømutkobling er skyhøye, og ville skape store praktiske problemer for store deler av samfunnet. Statens risiko ved det midlertidige gasskraftverket var maks 80 mill. kroner. Det er bare en liten del av den enorme ekstrainntekten som staten nå får gjennom moms på skyhøye strømpriser. Frp mente det var rimelig at i alle fall en liten del av de ekstra milliardene staten tjener på høye strømpriser skulle brukes som «forsikringspremie» for det mest utsatte forsyningsområdet.

Så feil kan man ta. Da forslaget ble behandlet på Stortinget for en måned siden sa samtlige andre partier at Frp tok feil. Vårt forslag fikk kun Frps egen støtte, og de øvrige partiene fant det knapt interessant å diskutere den alvorlige situasjonen som NVE og Statnett advarte mot. I stedet kom en blanding av luftige visjoner om morgendagens energiteknologi og beskyldninger om hvem som har ansvaret for en feilslått energipolitikk frem til nå. Men ingenting om tiltak for å rette opp dagens situasjon.

Så da håper jeg bare Statnett og NVE snart slutter å plage oss med slike advarsler om rasjonering. Dette er ikke noe problem - det har stortingsflertallet sagt. Imens krysser jeg fingrene og håper på en mild og våt vår.