— Det politiske flertallet i Fjell reagerer lovlig seint. De har hatt god tid til å diskutere dette seriøst det siste halve året. Da er det rart dette innspillet kommer nå, sier hovedtillitsvalgt i BKK, Svein Davidsen.

Det politiske flertallet i Fjell kan ikke godta at kommunen ikke får selge seg helt ut av BKK. De øvrige eierkommunene nekter å kjøpe resten av kommunes aksjer, og i verste fall kan hele avtalen om salg av aksjer bli veltet.

— Frustrasjonen blant de ansatte er meget stor. Usikkerheten omkring aksjesalget påvirker det daglige arbeidet, sier Davidsen.

Han advarer mot løsninger som innebærer at kommunene på Vestlandet mister aksjemajoriteten i selskapet.

— Det er viktig at kommunene på Vestlandet har aksjemajoriteten for å utvikle BKK som et stort norsk kraftselskap med base på Vestlandet. Beholder vi ikke aksjemajoriteten på Vestlandet, klarer vi ikke å lage det kraftkonsernet vi er blitt enige om.

— Ligger det ikke i kortene at denne majoriteten forsvinner etter hvert som eierkommuner av økonomiske grunner tvinges til å selge aksjene sine i BKK?

— Det er nettopp det vi er usikre på. Vi spør oss om enkelte eierkommuner driver et spill. Men inntil videre tar vi for gitt at kommunene ønsker aksjemajoritet. Derfor bør Fjell besinne seg og akseptere avtalen. Den er helt i tråd med den strategien som er vedtatt for selskapet, og som alle eiere har sluttet seg til, sier Svein Davidsen.

fakta/BKK-salget

  • BKKs eierkommuner er blitt enige om å selge 23,9 prosent av aksjene til Statkraft som dermed får 49,9 prosent av aksjene i selskapet.
  • Os, Osterøy og Fusa får selge seg helt ut av selskapet. For å beholde lokal majoritet kjøper Bergen kommune resten av Os og Osterøy sine BKK aksjer, de øvrige eierkommunene kjøper Fusa sine aksjer.
  • Et politisk flertall i Fjell kommune avviser nå å bruke ti millioner for å kjøpe Fusa sine aksjer. De ønsker å gjøre som Os, Osterøy og Fusa.
  • De øvrige eierkommunene avviser dette. Uten enighet innen 28. februar kan milliardsalget gå i vasken.