Det er derfor gledelig at alle grunnskoler i Hordaland nå har fått tilbud om å abonnere på skolefrukt. For bare 2 av 10 elever har med frukt i matpakken. Elevene vil fra i høst av få tilbud om frukt og grønnsaker på skolen hver dag på samme måte som skolemelkordningen. Abonnementet betales av foreldrene.

Men i Bergen har svært få skoler sagt ja takk til tilbudet, kun 7-8 prosent av skolene er påmeldt. Dette synes jeg er helt ubegripelig. Tilbudet om å abonnere på frukt og grønnsaker burde vært tilgjengelig på alle skoler. Poenget er at en vil vanskelig klare å øke barn og unges inntak av frukt og grønnsaker uten å se på skolemåltidetda barna tilbringer opptil 9 timer daglig på skole /SFO.

Har skolen et frukt/grønnsak-abonnement vil på riktig kosthold bli satt i fokus, det vil gjøre frukt og grønnsaker lettere tilgjengelig og skolemåltidet mer fullverdig. At skoleledelsen er redd for merarbeid, holder ikke. Frukten blir distribuert til skolen sammen med skolemelken, og ved levering to ganger i uken trenger frukten ikke lagres kjølig. Det er fra før innarbeid rutiner der elevene henter melken klassevis, og de vil fint klare å bære med seg dagens frukt i samme slengen. Erfaring fra andre fylker viser da også at 90 prosent av skoler som prøver abonnementet synes det fungerer godt.

Jeg mener at dersom FAU/foreldrene ønsker abonnementet, bør skolene ha særs gode grunner for ikke å prøve skolefruktordningen.

KJERSTI TOPPE, MORVIK