Frp krever innflytelse, og skal visstnok ha jobbet i flere år for å bli regjeringsdyktig og ansvarlig.

Problemet er at regjeringsdyktigheten fortsatt glimrer med sitt fravær. Frp er fortsatt det mest uansvarlige partiet på Stortinget. Politikken er verken sammenhengende eller mulig å gjennomføre.

Hagens glansnummer er å skjelle ut «skredder og veverøkonomer», det vil si alle som ikke deler Frps oppfatning om økt bruk av oljepenger. Frp fremstiller det som et underslag mot det norske folk ikke å bruke mer penger.

Man skal ikke ha drevet mye med politikk og økonomi for å se risikoen i å sprøyte inn nye oljemilliarder i en stram norsk økonomi. Valutamarkedet har tillit til at Norge har en forsvarlig økonomisk politikk. Troen på fornuft og ansvarlighet i styringen av landets finanser er en forutsetning for en stabil valutakurs. Et økonomisk frislepp er som å tenne på en nyttårsrakett. Nedturen kommer raskt.

Hva er problemet med at Frps økonomiske politikk ikke henger på greip? Problemet er at frislepp av oljepenger er grunnlaget for hele menyen til Frp. Uten oljepenger blir spørsmålet hvilke av de utallige valgløftene som må vrakes.

Frps utallige valgløfter hviler tungt på uansvarlig bruk av oljepenger. For ansvarlige regjeringsparti finnes ikke denne muligheten. Regjeringen må ta ansvar, og å sette landets økonomi over styr tjener ingen. I dette perspektivet er avstanden mellom Frp og regjeringspartiene meget stor.

Frp har også begynt å motarbeide skatte— og avgiftsreduksjoner. Gjennom avtaler med SV og Ap vil Frp bruke milliarder på nye velferdstiltak. Barnehageutspillet til Frp og SV koster ca. 5 milliarder. Slike vedtak går på bekostning av noe. Høyre ønsker å kutte skatter og avgifter med minst 31 milliarder i løpet av 4 år. Men det forutsetter at velgerne, som bad om en kursendring, ikke blir lurt av en rekke utgiftsavtaler mellom Frp og SV. Mangelen på retning gjør at Frp er blitt en bevegelig målskive i norsk politikk. Kanskje landsmøtet heller burde brukt tiden på Frps egen politikk?

Av Torbjørn Hansen,

stortingsrepresentant Høyre