Dette er billige, og menneskelig sett usmakelige, poeng. Frp føler seg angrepet i bystyret for sin holdning til flyktninger. Det har de all grunn til. Frp må tåle å bli angrepet når andre partier reagerer på den kyniske politikken de fører gjennom å gjøre menneskeverd og solidarisk ansvar om til en sak om kostnad og utgifter.

Det globale flyktningproblemet er stort og tragisk, og det utfordrer verdenssamfunnets solidaritet og handlingsevne. De 20 millioner menneskene som er på flukt i verden angår oss alle, også oss bergensere. Det er vår plikt å ta et kollektivt og solidarisk ansvar for jordens flyktninger. I år er det er behov for å bosette ca. 8000 flyktninger i Norge (stortingsmelding om asyl— og flyktningpolitikk), men kommunene har til sammen tilbudt seg å ta imot kun 5000. Bergen kommune har i utgangspunktet sagt ja til å ta imot 300 nye mennesker i 2001, og dette er faktisk færre enn det Utlendingsdirektoratet har bedt oss om.

Men Frp ønsker ikke engang disse 300 menneskene velkommen til Bergen. Det viste Frp med å stemme aktivt mot saken i bystyret, og viser det igjen gjennom Sorteviks og Schjenkens debattinnlegg. Frps meninger står i grell kontrast til BA sin fremside som sier «Seks av ti bergensere positive til innvandring». En fersk meningsmåling (Norsk Gallup) viser at seks av ti bergensere mener det er bra for byen at vi har tatt imot flyktninger. Selv pensjonistene er overveiende positive, viser meningsmålingen.

Norge, og Bergen, har de siste 30 årene vokst seg til et multikulturelt samfunn.

Dessverre opplever vi at det nye Norge også medfører fordommer hos enkelte. Fordommer har ofte grobunn i uvitenhet og «angst» for det nye og fremmede. Dessverre er det grupperinger som spiller på folks fremmedfrykt og nører opp under folks fordommer, for å tjene på det politisk. Frps Arne Sortevik sier «Stopp – ingen flere flyktninger i Bergen». Arbeiderpartiet sier heller «Stopp Frps kyniske agitasjon!». Stopp slike utsagn som Frp-medlem Knut Vidar Schenken serverte det fra bystyrets talerstol i januar: «...aidssyke afrikanere kommer til Bergen for å spre død og elendighet ...» (BA 16. januar 01). For å sitere Samba Njie i bystyret: «Drittsekker finnes overalt.»

I alle fall drittsekk-holdninger.

Som politikere bør vi heller konsentrere oss om vår egen lokale integrerings- og bosettingspolitikk, og de relle problemene innvandrere og flyktninger har i det norske arbeidsmarkedet. Sett i lys av det behovet Norge har for arbeidskraft, er det et paradoks at arbeidslivet ikke greier å verdsette den kompetansen innvandrere faktisk har. Språktrening, arbeidstrening og arbeidsformidling kan gi konstruktive løsninger. Arbeid skal lønne seg. At vi unngår passitiviet og isolasjon gjør det lettere å bli en del av det norske samfunnet. Det er her vi bør ha fokuset, Frp!

At vi er et flerkulturelt samfunn stiller krav til gjensidighet og respekt. Norsk Gallups undersøkelse viser at det også på høyresiden er bare 12,5 prosent som er direkte negative til å ta imot flere flyktninger til Bergen. Dette bør Frp legge seg på minne til neste korsvei i bystyrets sal. Sammen med de andre partiene i byråd, ønsker Arbeiderpartiet de 300 flyktningene velkommen i 2001, og ber Frp heve sitt eget debattnivå både i bystyresalen og i avisenes innleggsspalter.

Terje Ohnstad, varaordfører og gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe