Terje Ohnstad mener at mottak av flyktninger må gå foran Bergens egne svake grupper og at disse ikke må settes opp mot hverandre. Etter min mening har vi mer enn nok flyktninger i Bergen som går rundt i gatene og fordriver tiden. I arbeid kommer de jo ikke, og hvorfor skal de arbeide? De får jo sitt underhold uten at det forlanges noe gjenytelse, slik det burde kreves etter min mening. Kriminaliteten er sterkt overrepresentert i disse miljøene, og vi vil ikke ha mer av dette.

Jeg tror politikerne i stor grad undervurderer den jevne borger, og velgerne vil nok i klare ordelag si ifra om dette på valgdagen til høsten.

En sak for seg er at Norges flyktningpraksis er grunnleggende feil og egentlig inhuman i forhold til det enorme flyktningproblem som er i verden. Vi tar inn noen tusen flyktninger pr. år for liksom å lette vår samvittighet, og de som tas inn er for over 90 prosents vedkommende ikke flyktninger, men velferdssøkende. Det er også de mest ressurssterke som søker til land der de mener å få det bedre. Dette er kjente fakta som for lengst er fastslått av undersøkelser av nøytrale kilder, men de gis likevel opphold på humanitært grunnlag.

Det er etter mitt syn en blodig urett at Norge bruker milliarder av kroner på velferdssøkere som ikke burde få opphold, i stedet for at de samme milliardene kunne brukes i nærområdene til de ca. 30-talls millioner flyktninger verden har. Da kunne noen milliarder kroner virkelig monnet for ti ganger så mange som Norge hjelper i dag. FN burde fått pengene og brukt dem der behovet er størst.

JOHN GULLIKSEN LAKSEVÅG