Jeg er ikke i posisjon til å tale for FrP, men alle de FrP tilhengere jeg har snakket med om dette, synes å være enige om at alternativet er god tilretteleggelse av biltrafikk med veier, tunneler og parkeringsmuligheter.

Efter siste krig blev bilen det moderne samfunds beste, smidigste og samfundsmessig billigste trafikkmiddel. Uten bilen kan vår tids transportproblemer for mennesker og gods ikke løses. De viktigste målsetninger i dag må være å fremme biltrafikk, og løse fremtidens problemer med nye drivstoffer som forhåpentligvis forurenser mindre enn bensin. Hvis man ikke finner hensiktsmessige alternativer til bensin før verdens oljereserver tar slutt, vil det bety katastrofe for samfunnet som vi kjenner det i dag — med eller uten bybane. Vi fikk trikken før år 1900, - den gang et godt trafikkmiddel. Den blev nedlagt som uhensiktsmessig da bilen kom. Å ville gjenopplive trikken i form av en bybane er syk nostalgi og forfeilet handlekraft.

Det selvfølgelige alternativ til bybane er å fortsette, og akselerere det udmerkede arbeid med motorveier, tunneller og planfrie veikryss, som i de siste tyve år har gitt oss vesentlig bedre veitrafikk, og plusse på med bedre parkeringsmuligheter. Det er det folk har bruk for.

EILIF SERCK-HANSSEN