At systemet hadde sine mangler og feilslag fra starten av, må aksepteres. Roma ble ikke bygget på en dag. Men når åpenbare uheldige føringer både med mottak, kontroll og videre integrering fortsetter å svikte åpenbart og katastrofalt, må det tas grep. Stortingsflertallet kan ikke skyve problemene fra seg med isolerende flyktningmottak langt fra folk. Manglende struktur på integreringstiltak som f.eks. klare krav til norskopplæring, registrering av kompetanse og krav til arbeidsmarkedet om lik behandling ved arbeidssøknader etc.

Mye er kommet skjevt ut allerede ved manglende grensekontroll, en skikkelig registrering og et svaktfungerende mottaksapparat. Disse manglene, og sikkert flere, har bl.a. ført til kriminell aktivitet, lediggang på trygd og gettodannelser fordi manglende språk/kulturopplæring og forståelse naturlig nok har skapt isolerte etniske grupper.

Frp har være en markert ambassadør både for innvandrerne og de nordmenn som egentlig uskyldig er blitt et offer for dette systemet, som ofte ikke har fungert. Vi vil ha en forandring som tar tak i og forandrer åpenbare dumheter og en lite gjennomtenkt praksis.

Når Jens Stoltenberg & Co. nå slår på stortrommen og skal mer aktivt inn i innvandringsdebatten og ikke la Frp alene påvirke folks syn på innvandring, synes jeg det er utrolig positivt. Åpenhet om, klargjøring av og en total renovering og modifisering av de bortimot ubrukelige arbeidsredskapet sittende regjeringer til nå har skapt, er sårt tiltrengt. Kan våre påpekninger av en del svært uheldige enkeltsaker føre til det, er hensikten oppnådd. Men blir resultatet en intetsigende, søtsuppemoralsk tv-debatt, der noen er snille og andre slemme, og ingenting skjer i praksis, øker bare politikerforakten — og med rette.

Olav Lundestad, Frp