• Det er fryktelig trist, men vi kommer nok ikke utenom oppsigelser, sier Frps Liv Røssland. Frp vil kutte stillinger og selge unna for å berge aldershjem og åpen omsorg.

Krisestemningen har gjort sitt inntog også i Frp, ble det fremholdt da partiets gruppeledelse i går presenterte sitt budsjettforslag.

— Det er med tungt hjerte vi har lagt til side mange av våre hjertesaker, sier gruppeleder Liv Røssland.

Frp vil stramme inn vel 200 millioner kroner i forhold til det budsjettet som det forrige byrådet la frem.

Likevel har partiet funnet penger både til de nedleggingstruede alders- og sykehjemsplassene, til Arna Brannstasjon, til å gjenopprette kuttet på 61 millioner i åpen omsorg og til Solhaug atferdsskole. Pluss 32 millioner til å unngå økning av eiendomsskatten.

Dette finansierer Frp først og fremst ved å fjerne 500 jobber i kommunen. Stillingsreduksjonene er ment å gi 180 millioner i innsparing neste år. I tillegg budsjetterer Frp med 125 millioner innspart gjennom konkurranseutsetting og salg av kommunale eiendeler. Totalt lyder Frps innstramming på 444 millioner. Av dette blir halvparten delt ut igjen.

— Hvordan kan dere fjerne 500 stillinger uten at det skal gå ut over tjenestene kommunen yter?

— Vi vil gå løs på alt som ikke er lovpålagte oppgaver og fjerne mellomledere. Når kommunen demper investeringene og prosjekter skrinlegges, har vi ikke lenger bruk for de prosjektrettede stillingene. Og mye kan tas når bydelsreformen nedlegges, sier Bakke:

En bydelsreform som ifølge Frp har vært 150 millioner kroner ut av vinduet.

— Klarer dere 500 stillinger uten oppsigelser?

— Det er fryktelig trist, men vi kommer nok ikke utenom det, sier Røssland.

Nedbemanningen skal holde frem i samme tempo i årene fremover. Innen utgangen av 2007 har Frp strøket 1500 kommunale jobber:

— Det vil ikke merkes i førstelinjetjenestene, bedyrer Gunnar Bakke.

Partilinjen tro har Frp også i år foreslått storsalg av kommunale bedrifter. Mest monner salget av BKK, som Frp vil gjennomføre gradvis i løpet av fire år. Også Lysverk-bygget står på salgslisten.

Bergen Bygg og Eiendom, som forvalter hele den kommunale eiendomsmasse, vil Frp gjøre til et aksjeselskap og delprivatisere.

300 millioner av Frps saldering lukter hurtigtogsreformer. 500 stillinger skal være fjernet 1. april og omfattende privatisering gjennomført på bare ett år. Er det virkelig realistisk? - Det avhenger ene og alene av politisk vilje til å gjennomføre, mener Frps ledelse.

Mandag kommer byrådets nye budsjett. Tirsdag starter Høyres gruppeleder Hilde Onarheim og Røssland samtaler.